Vår historia

Vår historia börjar här!


Hur kan det ha känts att stå och filma Kennedy i Dallas, och plötsligt inse att man bevittnat, och filmat mordet på en president? Vem filmade? Varför? Hur såg den personens historia ut?

Vem är det som lyssnar på samtalet från World Trade Center? Hur kom det sig att hon tog det samtalet? Vad ledde till att det här hände henne?

Historia skapas av människor, och människornas öden styrs av - ja vad?

Ni ska nu få skapa historia - med hjälp av fantastiska grupparbeten. :)

Varje grupp får en egen sida att arbeta på, ni hittar dem uppe under rubriken Projects i vänsterspalten. Ja - du har redan blivit placerad i en grupp!

Instruktioner för grupparbetet


Er uppgift är att med hjälp av Inklewriter skriva en historia. Berättelsen ska skildra hur en person kom att vara med om ett avgörande ögonblick i 1900-tals historien. Inklewriter ger er möjligheten att komma fram till två olika slut på berättelsen. Dessa två slut ska ni presentera i form av två filmer. Filmerna ska laddas upp på antingen YouTube eller Vimeo.

Hur väljer ni händelse att jobba med? T.ex. kan ni fråga er: Vilken händelse under 1900-talet hade ni helst/minst gärna varit med om? Ni kan välja händelser som utspelade sig i Sverige, eller någon annanstans i världen. Vårt tips är: leta källor först och välj händelse utifrån något ni hittat bra källor kring! För att underlätta ert val kräver vi att ni letar upp en film som skildrar den händelse som ni vill utgå ifrån. Gör detta på CDON eller Ginza så att vi sedan kan köpa filmen som ni vill ha. (Om den inte går att fixa ändå...)


I er Project - grupp ska ni göra en presentationssida. Där ska ni beskriva bakgrunden till er berättelse, samt samla länkar till bra webbmaterial om ert ämne, för den som vill läsa mer. Presentera länkarna med hjälp av källkritik, använd de källkritiska begreppen. Ta upp historiesyn - historieidealistiska och historiematerialistiska aspekter, och historiebruk - hur skildras eller används den här händelsen idag?

Nedanför lägger ni er Inklewriter-berättelse.

Underst embeddar ni era två filmer. Markera dem tydligt så att den som har läst er berättelse lätt kan se vilket slut som han eller hon ska se!

Vi jobbar mot följande mål i kursplanerna:

Historia

  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.
  • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.Kultur och idé historia

  • Kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande.
  • Samtal om, samt analys och tolkning av, kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp, metoder och teorier.

Ämnesplaner med betygskriterier hittar ni här och här!

Vi jobbar mot följande övergripande examensmål:

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt.


Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.